De activiteiten van Peppel & Partners zijn:
 
 
Alle activiteiten worden op een projectmatige wijze uitgevoerd. De rol van Peppel & Partners kan variëren van projectleider, adviseur of uitvoerder.
 
 
Peppel & Partners biedt onderwijskundige ondersteuning bij het ontwerp en ontwikkeling van opleidingstrajecten in brede zin. Naast advisering over het didactisch concept, curriculum opbouw, faciliteert P&P de ontwikkeltaken van de opleidingsmaterialen, zoals:
·         instructieteksten
·         werkboeken
·         leeropdrachten
·         (trainers)handleidingen
·          presentaties
·         checklists
·         toetsen (Proeve van Bekwaamheid)
·         casuïstiek
Afhankelijk van uw capaciteit kan P&P het gehele ontwikkelproces uitvoeren. Maar ook delen van het proces kunnen we overnemen. P&P ontwikkelt in nauw overleg met inhoudsdeskundigen het opleidingsmateriaal.
 
Naast het ontwikkelen van nieuw materiaal is het ook mogelijk dat P&P uw lesmateriaal aanscherpt en redigeert
  

2. Opstellen van functie- en competentieprofielen

P& P stelt functie- en of competentieprofielen op. Per functie wordt gekeken uit welke kerntaken de functie bestaat. Tevens wordt gekeken naar de (sub)stappen per kerntaak. Vervolgens worden deze kerntaken zo specifiek mogelijk omschreven in termen van competenties. 

 

Het spreekt uiteraard vanzelf, dat het opstellen van functie- en/of competentieprofielen geen solotaak is van Peppel & Partners. Er zal voortdurend overleg moeten zijn met het management en functiehouders.

 

 

3. Geven van trainingen

De inhoud van de trainingen zijn op het gebied van communicatieve- en didactische vaardigheden, zoals:

·         actief luisteren

·         vragen stellen

·         feedback geven en ontvangen

·         presenteren

·         instructie geven

·         voeren van een onderwijsleergesprek

Maar ook verzorgt P&P trainingen en workshops ten behoeve van opleidingsadviezen.

  

 
Enige wat niet verandert is dat alles verandert.
 
Opleidingen zijn niet statisch. Het is belangrijk dat opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt. Trends, technologische, economische ontwikkelingen hebben invloed op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk dat een opdrachtgever zelf een arbeidsonderzoek of opleidingsbehoefteonderzoek heeft uitgevoerd en dat P&P zich dan richt op het ontwerp en de ontwikkeling. Ook kan het zijn dat P&P het onderzoek uitvoert.