Tevens:
  • Intec - Zuiderpark College – Rotterdam: ontwikkelen van een cd-rom voor het metaalonderwijs
  • Intec - KPMG (Amstelveen): advisering en coaching bij het opzetten van een basisopleidingpakket
  • PAT – ontwikkelen van lesstof bij een computer-simulatie voor MBO (secretarieel)
  • IVIO - - training ‘leren studeren’ en ‘communicatieve vaardigheden’ geven aan militairen (Bbt’ers) en schrijven van lesmateriaal voor de training ‘leren studeren’
  • Et cetera.
 
Peppel & Partners heeft functie - en opleidingsprofielen opgesteld voor technische functies (ongeveer 60!) van Philips Domestic Appliances and Personal Care. Peppel & Partners heeft de huidige taakaspecten per functie in kaart gebracht door het voeren van interviews met de functiehouders van een functie. Uiteraard heb ik overleg met het management, zodat de profielen afgestemd worden met de afdelings-en organisatiedoelen.
  
Peppel & Partners heeft onderwijskundige begeleiding gegeven bij het ontwikkelen van verschillende leergangen en opleidingen bij de Politieacademie, faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap te Apeldoorn en Zutphen. Het betreft de leergangen van Domein Technische en Tactische Recherche, Verkeer en Milieu en Leiderschap. De werkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen van kernopgaven, leeropdrachten, ontwikkelen van proeven van bekwaamheid. Hiertoe werd nauw samengewerkt met inhoudsdeskundigen van de Politieacademie.
 
Peppel & Partners heeft de afdeling Leren en ICT van de Politieacademie ondersteund bij het ontwikkelen van casuïstiek in de virtuele stad van de Politieacademie, Behrloo. Behrloo is een internetgebaseerde simulatie die is ontwikkeld door en voor de Politieacademie. Behrloo past in het competentiegerichte curriculum van de opleiding, dat duaal is ingericht. Leren op de academie en werken in de korpsen wordt voortdurend afgewisseld. Behrloo wordt multifunctioneel gebruikt door docenten en studenten, voor verschillende opleidingsniveaus en over alle leerjaren heen.
 
 
 
Peppel & Partners heeft opleidingsmateriaal voor Ahold ontwikkeld, met name cursisten-materiaal en trainershandleiding voor de verkoopopleidingen voor Etos, Jamin, de Tuinen en Gall & Gall.
Tevens zijn heeft Tanya Peppel opleidingsmodules voor ABN AMRO voor de Bankshops, Advieskantoor Particulieren en Zakelijk. De modules sluiten aan bij de visie op opleiden van ABN AMRO, namelijk het competentiegericht opleiden en zelfsturend leren.
 
5. Ontwikkeling van opleidingsmodulen bij een groot verzekeringsmaatschappij
Peppel & Partners heeft voor een groot verzekeringsmaatschappij gewerkt aan het ontwikkelen van opleidingsmodulen voor verzekeringswerknemers. De dagelijkse werksituatie van de medewerker is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van de materialen die de medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van leeractiviteiten.
De opleidingsmodulen zijn gebaseerd op zelfsturend leren, waarbij de werknemers zelfstandig de opleidingsmodulen doorlopen. De opleidingsmodulen zijn sterk praktijkgericht en verwijzen zo veel mogelijk naar bestaande kennisbronnen (intranet/kennisbank). Door middel van veel praktijkvoorbeelden en geïntegreerde cases kan een werknemer zich zelf opleiden tot het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau. Aan de hand van het instrument 'proeve van bekwaamheid' wordt vastgesteld of de medewerker de beoogde bekwaamheden ook echt beheerst.
 
Peppel & Partners heeft in samenwerking met drs. A. Feteris en drs. M. Kho van bureau Edutec onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:
  • Het ontwikkelen van een instrumentarium waarmee kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktgegevens kunnen worden verzameld voor ECABO (Amersfoort). ECABO is het ‘kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven’ voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Zie 'Model voor arbeidsmarktmonitoring'.
  • Het ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel voor de commercieel medewerker Banken en Verzekeraars.
  • Het opstellen van de macrodoelmatigheidsadviezen (arbeidsmarktgegevens) voor ECABO in opdracht van COLO (1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002)
  • Lid van de werkgroep ‘macrodoelmatigheid CINOP/ITS’
  • Behoefteonderzoek Informatica- en communicatietechnologie (ICT) arbeidsmarktmonitor in opdracht van ECABO en MBO Taskforce-ICT
Ten behoeve van het realiseren van competentiegericht beroepsonderwijs voor de branche hout en meubel moest het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB), SH&M de kwalificaties herschrijven op basis van realistische beroepscompetentieprofielen (BCP’s). SH&M stelde BCP’s op aan de hand van arbeidsmarktonderzoek. De volgende stap is de vertaling van een of meer BPC’s in een kwalificatieprofiel (KP). Peppel & Partners heeft een aantal beroepscompetentie- en kwalificatieprofielen opgesteld.
 
Tanya Peppel heeft trainingen Sociale vaardigheden/leidinggeven gegeven aan brandmeesters en onderbrandmeesters in opdracht van P&A Coaching.
Door middel van individuele en groepsopdrachten, rollenspellen, discussies en evaluaties kunnen de deelnemers oefenen in de aanpak van praktijksituaties.
Het programma omvat (volgens de voorschriften van het NBBE): het waarnemen en beoordelen van personen, communicatie, gesprekstechnieken, groepsprocessen, besluitvorming, nazorg van personeel, leiderschap en commandovoering, conflicthantering, onderhandelen, vergadertechniek, werkplanning, delegeren..